Αρθροσκόπηση γόνατος

Αρθροσκόπηση γόνατος

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μία μικρής επεμβατικότητας τεχνική κατά την οποία μέσω μικρών οπών του δέρματος (περίπου 1 εκ) εισάγεται στην άρθρωση μία κάμερα, μέσω της οποίας γίνεται η επισκόπηση και ...
Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής είναι μια σύγχρονη χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την διάγνωση και την θεραπεία παθήσεων που δεν ανταποκρίνονται στη φυσιοθεραπεία, την φαρμακε...
Αρθροσκόπηση ώμου

Αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι η σύγχρονη εναλλακτική λύση της ανοικτής επέμβασης του ώμου. Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης υπερέχουν έναντι της ανοικτής επέμβασης σε λιγότερο πόνο, δυσκαμψία, λιγότ...
Αστάθεια Ποδοκνημικής

Αστάθεια Ποδοκνημικής

Οι συνδεσμικές κακώσεις στην ποδοκνημική είναι αρκετά συχνές σε αθλητές ή και σε άλλους ασθενείς μετά από κάποιο τραυματισμό χωρίς την σωστή αντιμετώπιση. Συνήθως τραυματίζονται οι έξω σύνδεσμοι. ...
Βλάβες αρθρικού χόνδρου

Βλάβες αρθρικού χόνδρου

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου αν αφεθούν χωρίς αποτελεσματική θεραπεία θα καταλήξουν σε μια επώδυνη άρθρωση ως το αποτέλεσμα αναπτύξεως εκφυλιστικής οστεο-αρθρίτιδας. Οι βλάβες αυτές είναι δύσκολα α...