Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής είναι μια σύγχρονη χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την διάγνωση και την θεραπεία παθήσεων που δεν ανταποκρίνονται στη φυσιοθεραπεία, την φαρμακευτική αγωγή ή σε άλλες μη χειρουργικές προσεγγίσεις.

Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής