Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι η σύγχρονη εναλλακτική λύση της ανοικτής επέμβασης του ώμου.

Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης υπερέχουν έναντι της ανοικτής επέμβασης σε λιγότερο πόνο, δυσκαμψία, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη (ή χωρίς) παραμονή στο νοσοκομείο και ταχύτερη ανάκαμψη.

Αρθροσκόπηση ώμου