Ο Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι) είναι η επί τα εκτός παρ εκτόπιση του μεγάλου δακτύλου στον Άκρο Πόδα.

Είναι μια σύνθετη παραμόρφωση της πρώτης ακτίνας, που συνοδεύεται συνήθως από παραμορφώσεις και συμπτώματα στα υπόλοιπα δάκτυλα.

Βλαισός Μέγας Δάκτυλος

Επίσης, να μην ξεχνάμε πως μια μοντέρνα τεχνική δεν εγγυάται καλά αποτελέσματα από μόνη της. Πρέπει και ο χειρουργός να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση και εκπαίδευση στην χειρουργική του ποδιού και της ποδοκνημικής.

Η επέμβαση διόρθωσης του Βλαισού Μεγάλου Δακτύλου ( κότσια) πραγματοποιείται στο Metropolitan από τον κύριο Ευαγγέλου τηρώντας τα διεθνή standars στην χειρουργική ποδιού ανεξαρτήτου ηλικίας.