Οι συνδεσμικές κακώσεις στην ποδοκνημική είναι αρκετά συχνές σε αθλητές ή και σε άλλους ασθενείς μετά από κάποιο τραυματισμό χωρίς την σωστή αντιμετώπιση.

Συνήθως τραυματίζονται οι έξω σύνδεσμοι.

Αστάθεια Ποδοκνημικής

Αυτοί είναι: ο πρόσθιος αστραγαλοπερονιαίος (ATFL), ο πτερνοπερονιαίος (CFL) και ο οπίσθιος αστραγαλοπερονικός (PTFL) ο οποίος είναι ο ισχυρότερος και ο λιγότερο συχνά τραυματιζόμενος.

Στην κλινική εξέταση διαπιστώνεται οίδημα, εκχύμωση, πόνος στη ψηλάφηση αλλά και στις πλαϊνές κινήσεις.

Ο ιατρός θα πρέπει να υποπτευθεί και άλλες κακώσεις της περιοχής όπως εξάρθρημα περονιαίων τένοντων, οστεοχόνδρινη βλάβη αστραγάλου, κλπ.

Αναλόγως της ενόχλησης του ασθενή γίνονται τα απαραίτητα διαγνωστικά tests, ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία

Αν υπάρχει αστάθεια και χαλάρωση των συνδέσμων παρά το εφαρμοσθέν πρόγραμμα αποκατάστασης η χειρουργική επέμβαση συνίσταται σε σταθεροποίηση και αποκατάσταση της έξω αστάθειας της άρθρωσης μέσω της ενδεδειγμένης κάθε φορά τεχνικής. (Brostrom , Chrisman-Snook κτλ).

Η επιστροφή σε πλήρη δραστηριότητα εξαρτάται από το είδος της βλάβης.