Η μέθοδος SuperPath πρόκειται για την πλέον σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική και σχεδόν αναίμακτη τεχνική αρθροπλαστικής του ισχίου με τη χρήση ειδικών εργαλείων (micro-αρθροπλαστική).

Οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άσηπτη νέκρωση του ισχίου απαλλάσσονται από την πάθησή τους αναίμακτα, χωρίς πόνο, με ακρίβεια και ταχύτατη επάνοδο στις καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς μπορούν να κινηθούν κανονικά άμεσα μετά την επέμβαση.

SuperPath

Βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής SuperPath έναντι των προγενέστερων είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί στα μαλακά μόρια, στους μυς και στους τένοντες που περιβάλλουν το πάσχον ισχίο.

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρής τομής, η οποία δεν ξεπερνά τα 5-6 εκατοστά και χωρίς την αποκόλληση μυών και τενόντων.