Ο Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι) είναι η επί τα εκτός παρεκτόπιση του μεγάλου δακτύλου στον Άκρο Πόδα.

Είναι μια σύνθετη παραμόρφωση της πρώτης ακτίνας, που συνοδεύεται συνήθως από παραμορφώσεις και συμπτώματα στα υπόλοιπα δάκτυλα.

Όλες οι επεμβάσεις που θα σας απαλλάξουν από το κότσι

O Δρ. Ευάγγελος Ευαγγέλου είναι Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός Άκρου ποδός και Ποδοκνημικής, Nοσοκομείο Metropolitan.

Είναι πιστοποιημένος Χειρουργός Ρομποτικής Ορθοπαιδικής γόνατος και ισχίου και μέλος της Ευρωπαϊκής Eταιρείας Χειρουργών Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής (EFAS) και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής (HEFAS)